Програма навчальної дисципліни

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

222 медицина

медицина.pdf

221 Стоматологія

стоматол.pdf

226 Фармація

фармація.pdf