Історія кафедри

Кафедра медицини катастроф та військової медицини(надалі – кафедра) Дніпровського державного медичного університету організована 1 січня 2016 року на виконання вимог Закону України "Про екстрену медичну допомогу" від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 143 "Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів", а також на підставі Наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти України від 29.09.2015 р. № 514/633/989 "Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих навчальних закладів", та наказу Ректора ДЗ"Дніпропетровська медична академія"МОЗ України від 10.12.2015р. "Про утворення кафедри медицини катастроф та військової медицини".

Історія військової кафедри починається з 1931 року, коли була створена кафедра військово-санітарної підготовки. Першим завідуючим кафедри був Матусевич В.М.. З 15 вересня 1933 року кафедру очолив Мінін М.К., а з 1938 року – Сотніков В.С. Перші польові військово-санітарні навчання були проведені кафедрою у 1938 році. В цей час зі студентами організовувались походи у протигазах на відстані 5-7 кілометрів. Були створені гуртки обороно-масової роботи по підготовці до складання норм ВС 1-го ступеню ГПВХО Ворошиловських стрільців. Працювало 14-20 студентських та 2-5 професорсько-викладацьких стрілецьких гуртів.

З 28 жовтня 1940 року кафедру очолив військовий лікар 1 рангу Гальперін А.П.

У роки Великої Вітчизняної війни кафедра військово-санітарної оборони працювала у складі медичного інституту, який 14 серпня 1941 року був евакуйований в місто Ворошиловськ (Ставропіль). У серпні 1942 року медичний інститут евакуюється зі Ставрополя до м. Махачкала, а потім у мыстло Ташкент та Фергана, де з 1 жовтня 1942 року працює спільно з 4-м Московським медичним інститутом.

У грудні 1943 року інститут повернувся до м. Дніпропетровськ. З грудня 1943 року завідуючим кафедри “Військова справа” призначається Бєлогуров О.М., який був учасником Великої Вітчизняної війни (Волховський та 3-й Прибалтійський фронти).

З серпня 1945 року по 1947 рік кафедрою керував полковник медичної служби Шевєльов В.М. У 1947 році кафедру очолив полковник медичної служби Бойко М.П. До призначення на кафедру полковник Бойко М.П. був начальником медичної служби 8-ої Гвардійської армії і пройшов з нею шлях від Сталінграду до Берліну. Керував кафедрою понад 10 років.

У 1958 році завідуючим кафедри призначається полковник медичної служби Болотін М.А., який був досвідченим офіцером медичної служби, учасником Великої Вітчизняної війни Прибув на кафедру з посади заступника начальника циклу Київського військово-медичного училища.

У 1968 році - завідуючим кафедрою призначений полковник медичної служби Давидов О.М., досвідчений офіцер медичної служби, учасник Великої Вітчизняної війни. З січня 1963 р. по червень 1968 р. був начальником навчальної частини військової кафедри Дніпропетровського медичного інституту.

У 1976 році - кафедру очолив полковник медичної служби Ажубаліс В.А.– досвідчений офіцер медичної служби, умілий організатор навчального процесу, талановитий педагог. Прибув на кафедру з посади викладача Донецького медичного інституту на посаду начальника навчальної частини, котрою керував з 1968 по 1976 роки.

У 1983 році кафедру очолив полковник медичної служби Хрьомін М.І., який прибув на військову кафедру з посади начальника медичної служби об’єднання на посаду начальника циклу - старшого викладача ОТМС. Прибув на військову кафедру з посади начальника медичної служби об’єднання на посаду начальника циклу - старшого викладача ОТМС. У жовтні 1982р. призначений заступником начальника військової кафедри.

В січні 1985 року кафедра переїздить в споруду нового учбового корпусу (Жовтнева площа, 4), де розмістилась на 5 та 6 поверхах. Створено учбова і матеріально-технічна бази відповідно плану розвитку кафедри. В цей час обладнано 16 класів, практично в кожному класі розташовані електрифіковані макети місцевості, електрифіковані панно і стенди. Матеріально-технічна база кафедри повністю оновлена, кафедра телефонізована і радіофікована. Обладнаний стройовий плац, закуплено технічних засобів навчання 28 найменувань (більше 60 одиниць). Практично кожний викладач має закріплений за ним клас. Згідно із змінами організації військ і медичної служби розроблені нові стенди.

З 1988 року - кафедру очолив полковник медичної служби Савлюк О.В. Досвідчений офіцер медичної служби. Прибув на військову кафедру з посади начальника медичної служби об’єднання.

У 1996 році завідуючим кафедри призначається доктор медичних наук професор Литвин Ю.П. Проходив службу в прикордонних частинах в період китайсько-радянського конфлікту. Досвідчений лікар-травматолог, фахівець з екстремальних ситуацій. Литвин Ю.П. вийшов із ортопедо-травматологічної школи професора Колонтая Ю.Ю. Докторська дисертація була присвячена діагностиці та лікуванню травмованих тканин опорно-рухового апарату.

30 жовтня 2010 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1025 від 26 липня 2006 р. "Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів" кафедра медицини катастроф та військової медицини була ліквідована.

На сьогодні кафедра медицини катастроф та військової медицини відповідно до Статуту ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», є одним із структурних підрозділів академії, що проводить навчально-виховну та методичну діяльність з військово-професійної підготовки студентів, а також бере участь у науковій діяльності академії. З 1 січна 2016 року кафедру очолює д.мед.н. Сорокіна О.Ю., яка вийшла зі школи анестезіології та інтенсивної терапії Л.В. Новицької-Усенко.

Основне призначення кафедри – забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань необхідною кількістю громадян (лікарів) для виконання військового обов’язку в запасі, а також підготовка висококваліфікованих фахівців із надання екстреної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій.

Головними завданнями кафедри є:

  • навчання студентів за програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу;

  • забезпечення державних потреб у кваліфікованих фахівцях при створенні та удосконаленні єдиної загальнодержавної системи медичного забезпечення цивільного населення і військовослужбовців на випадок надзвичайних ситуацій;

  • вивчення, аналіз та наукове обґрунтування потенціалу системи охорони здоров’я, медичної служби військових формувань та інших центральних органів виконавчої влади України на випадок надзвичайних ситуацій;

  • навчання студентів наданню екстреної та невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій, на місці виклику;

  • виховання у студентів глибокого почуття любові до України та її народу, формування у них необхідних бойових якостей, духовної та психологічної готовності зі зброєю в руках захищати Українську державу, формування якостей громадянина-патріота, особистої відповідальності за оборону і безпеку України;

  • підвищення професійного рівня та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників; удосконалення існуючих, перспективних та розробка нових методик, форм і технологій проведення усіх видів навчальних занять; участь у наукових дослідженнях, вирішенні актуальних проблем і перспектив розвитку військової та медичної освіти.