Колектив

Сорокіна Олена Юріївна

Завідуюча кафедри медицини катастроф та військової медицини, заступник проректора з лікувальної роботи Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив засобів для реґіонарного знеболювання на адаптаційні можливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих при урологічних операціях (експериментально-клінічне дослідження)”. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему „Органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків”. Є діючим членом Європейської асоціації комбустіологів, з 2014 р. – член Європейської асоціації клінічного харчування. Автор 188 друкованих робіт, 1 раціоналізаторської пропозиції. У співавторстві підготувала 2 методичні рекомендації, 2 інформаційних листа про нововведення в системі охорони здоров’я, 3 підручника, затверджених проблемною комісією МОЗ України як підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (Хірургія ІІ том, Хірургія ІІІ том, Медицина невідкладних станів), 1 керівництво для практичних лікарів, 2 навчально-методичних посібника, які допущено до друку з грифом: «Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія”.

Заказнов Володимир Федоровичзаступник завідуючої кафедри -начальник учбової частини. , підполковник запасу. виконує всі види навчальної роботи в об'ємах згідно розрахункового педагогічного навантаження; - бере участь в підготовці підручників, методичних розробок, навчальних та наглядних посібників; - приймає участь у роботі з оптимізації навчального процесу;
Буряк Тетяна Олександрівна

доцент кафедри профорг кафедри, куратор циклів ТУ та ПАЦ для лікарів-курсантів за фахом «Медицина невідкладних станів». Автор 15 друкованих робіт. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості розвитку та вплив інтенсивної терапії на енцефлопатію при опіковій хворобі» .
Звоненко Уляна Сергіївна

асистент кафедри , відповідає за наукову роботу кафедри; . Автор 5 друкованих робіт Відповідає за ведення журналу кафедральних засідань.


Болонська Анна Віталіївна -асистент кафедри , відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі;куратор інтернів 1-2 років навчання за фахом «Медицина невідкладних станів»


Березнюк Олег Петровичстарший викладач кафедри, підполковник медичної служби запасу. Відповідає за ведення сайту кафедри.


Ганжа Вячеслав Анатолійовичстарший викладач кафедри Відповідає за ведення звітної документації кафедри по навчальному процесу, планування та звіт педагогічного навантаження на семестр навчального року по всіх дисциплінах кафедри, навчально-методичну роботу кафедри.

Леонтьєва Тетяна Володимірівна

викладач кафедри

Карлович Олександр Леонардович

викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці
Бабенко Володимир Олександрович викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці.

Данченко Євген Анатолійович

викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці.


Сімонов Євген Андрійович

клінічний ординатор

Чернета Валерій Миколайович

начальник відділення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки

відповідає за виховну роботу на кафедрі полковник запасу

Бондаренко Людмила Лаврентьевна

старший лаборант


Прохоренко Валентина Василівна

лаборант